QR-Code Toolkit

Code op Github

Voorzie dynamische QR-codes in je slimme stad en laat burgers en stadsmedewerkers mobiel, snel en ter plaatse taken uitvoeren. Een open source basissysteem met alle nodige tools om te starten.

In 't kort


Snel melden dat een bankje in het park beschadigd is? Een vuilnisbak die overvol zit? Toeristen met korte video's het verhaal van een gebouw meegeven, met ondertitels in hun eigen taal? Plaats- en tijdsgebonden interactie met de bezoekers van een evenement? Bevragingen afnemen op het publiek domein, bijvoorbeeld over het veiligheidsgevoel? Verloren wegsignalisatie terugvinden?

 

QR-code stickers in de stad, in combinatie met deze open source software, maken dit soort "mini-applicaties" voor burger en stadspersoneel heel laagdrempelig. Niet eerst nog een app op je smartphone installeren. En geen tijdverlies met een online formulier. De tools zijn gemaakt binnen het SCORE project. Vanaf de start is er rekening gehouden met herbruikbaarheid onder Gentse stadsdiensten en partnersteden. We bouwden ook veelzijdigheid in: ook lang nadat een QR-code al in gebruik genomen is voor 1 toepassing, kunnen stadsdiensten de mini-applicaties voor elk object nog herconfigureren, aanvullen en aanpassen.

Tools voor stadsdiensten en steden

De QR-toolkit is een van de open source toolkits die het Foresight team hielp ontwikkelen binnen het SCORE project (Smart Cities on Open data REuse). Dat deden we samen met de dienst Data & Informatie van Stad Gent en met Europese partnersteden als Bradford en Amsterdam.

QR-codes zie je in dienstverlening door steden vooral gebruikt voor informatieve doeleinden. De QR-code wordt dan ingezet als snelle, mobiele link naar informatie op een webpagina. Handig op grote websites zoals die van een stad. Soms spelen QR-codes ook een rol in een interne logistiek proces, binnen specifieke apps ed. Maar het scannen van QR-codes vond recent ook écht de weg naar het grote publiek, doordat we ze massaal begonnen gebruiken voor betalingen via smartphone (aan elkaar, in de winkel, …), en doordat onze mobiele apparaten ze steeds beter geïntegreerd ondersteunen. Zo zagen we een nieuwe verwachting ontstaan: "Ik hou deze QR-code even voor de cameralens van mijn smartphone, en ik zit direct in de juiste online toepassing waar ik met een simpele druk op de knop de gewenste actie kan doen."

De toolkit die we bouwden wil aan steden alle nodige tools bieden om hierop in te spelen. Met een dynamisch systeem gelinkt aan QR-code stickers op objecten willen we:

 • Mensen doorverwijzen naar informatiepagina's (burgers, stadspersoneel, …)

 • Bepaalde mini-applicaties aan burgers en stadsmedewerkers voorzien (waar en wanneer dat nuttig is)

 • Dit alles kunnen uitbreiden, herconfigureren en (tijdelijk) aanpassen zonder de QR-code zelf te moeten vervangen.

De kit

Vanaf het begin van de ontwikkeling hebben we de toolkit opgesplitst in een aantal tools die steden ook als aparte componenten kunnen inzetten in applicaties:
 

 • QR Generator – Genereert nieuwe QR-codes (1 voor 1 of) en laat je deze downloaden in de juiste formaten voor drukwerk.
   

 • QR Registratie – Hiermee koppel je een QR-code aan een soort object. Vanaf dan kan je in het achterliggend systeem acties aanbieden via de QR-code.
   

 • QR Workflows – Het systeem dat aan de eindgebruiker een eenvoudige interface laat zien wanneer deze de QR code scant. Hier stel je ook in welke mini-applicaties je aanbiedt via de QR-code.
   

 • QR Admin – De tool waar je de verschillende categorieën van 'stadsobjecten' beheert en hun algemene instellingen configureert.
   

200107QRToolkitScreenshot1.png

QR als prototype van een IoT sensor

 

Deze toolkit ontstond vanuit twee uitdagingen in Europese steden:
 

 1. Flexibele QR-codes binnen de dienstverlening. QR-codes kunnen "domme" objecten slim maken en er mini-applicaties aan koppelen voor burgers en stadspersoneel.
   

 2. QR-codes als opstart naar IoT projecten. Bij het innoveren willen steden in de praktijk kennismaken met de mogelijkheden van IoT (Internet of Things). IoT sensoren, en alles wat erbij komt kijken, vormen echter grote investeringen en complexe (piloot)projecten. Om een eerste idee te krijgen van de mogelijkheden van IoT voor een bepaalde uitdaging, zijn QR-codes in combinatie met smartphones nuttig. Een project kan zo uitgroeien van een eerste test-setup met QR-codes en locatiegegevens van smartphones tot een groter, volwaardig IoT project.

 

 

Meer informatie
 

 • Periode: 2018-2022
   

 • Status: Bezig 
   

 • Subsidiecall: Project medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via het Interreg Noordzeeregio-programma
   

 • Partners:

  • Steden: Amsterdam, Aarhus, Aberdeen, Bergen, Bradford, Dordrecht, Gent, Göteborg, Hamburg

  • Onderzoekscentra: Amsterdam Data Science, Johanneberg Science Park, Universiteit van Aarhus, University of Bradford

  • Technologische partners: District09
    

 • Website: Projectwebsite SCORE (Engelstalig)

SCOREOpenSourceOpenData.png

Technische informatie:

Alle SCORE applicaties zijn onder open source licentie vrij beschikbaar voor hergebruik en co-ontwikkeling. De codebases zijn, samen met diegene uit andere steden, hier te vinden.

IOT Registry | QR Code Toolkit | Challenge Visualiser | APIAPI | Taxonomy Manager | Sheep Tracker

 

Alle gebruikte open databronnen kan je hergebruiken via het Open Data portaal van Stad Gent.

Wil je meer weten?

avatar_green_jef_520px.jpg

Contacteer Jef Willems

M ● Jef.Willems@district09.gent

score-02a-colour-small_edited.png

SCORE is a project co-funded by the Interreg
North Sea Region Programme 2014-2020.