Smart Cities + Open Data REuse

Betere dienstverlening door hergebruik, co-ontwikkeling en internet-of-things

SCORE is een Europees project waarbij District09 en Stad Gent samen met 8 andere Europese steden in de Noordzeeregio samenwerken rond betere publieke dienstverlening. We onderzoeken en co-ontwikkelen open source applicaties aan de hand van gemeenschappelijke stedelijke uitdagingen, beschikbare open data en innovatieve technologie zoals internet-of-things.

Het project

Europese steden staan voor gelijkaardige uitdagingen in thema's als omgeving, water en mobiliteit. Ze willen de kwaliteit van hun publieke dienstverlening verbeteren. Dat gebeurt steeds meer digitaal en datagedreven.
 

Als innoverende steden zijn we bereid om onze digitale oplossingen en data open beschikbaar te stellen, aan andere diensten binnen de stad maar ook aan andere steden. Door co-ontwikkeling kunnen we de applicaties verbeteren en trajecten starten om nieuwe gemeenschappelijke oplossingen in samenwerking te bouwen.
 

Klinkt goed, maar een concrete aanpak voor dit soort open samenwerkingen is nog vrij onbekend terrein. Door onze deelname aan SCORE wil het Foresight team mee innovatieve methodes bepalen om dit soort samenwerking tussen steden te bereiken. Open source, open data, open standaarden en hergebruik zien we als dé samenwerkingsmethodes om daar te geraken.

In dit partnerschap van overheden, universiteiten en technologische organisaties onderzoeken, ontwikkelen en testen we samen open oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen. Bij het co-ontwikkelen maken we deze applicaties geschikt voor hergebruik. Een applicatie die bijvoorbeeld data van sensoren gebruikt en op een kaart toont, bouwen we op in modules. Andere organisaties kunnen de modules anders combineren en volgens hun noden een eigen variant van de toepassing ontwikkelen. Zo kunnen de SCORE applicaties en hun data niet alleen binnen de vele diensten in Stad Gent hergebruikt worden, ook andere Europese steden kunnen er mee aan de slag.
 

Om de publieke dienstverlening verder te verbeteren, past SCORE ook Living Labs methodieken toe bij het ontwikkelen en het repliceren van de oplossingen. Burgers en andere betrokkenen in de verschillende partnersteden testen actief mee de applicaties uit. Zo valideren we technologische aannames en nemen we hun bevindingen, ideeën en verrijkingen iteratief mee.
 

200107QRToolkitScreenshot1.png

In samenwerking met Stad Gent en de andere projectsteden ontwikkelden we deze open source applicaties:

 

 1. Slimme apparaten register
  Bied burgers, bezoekers en ondernemers transparantie aan over de slimme apparaten in het straatbeeld, zoals slimme camera's en sensoren. Een locatiegebaseerd online overzicht waar je informatie over internet-of-things apparaten kan raadplegen en inzage hebt in wat er met de data gebeurt, wie de data beheert, of en hoe lang er data wordt bewaard.
  Meer hierover (NL-talig) of alle details op de SCORE projectwebsite (Engelstalig)
   

 2. QR Code Toolkit
  Gebruik QR codes op beweegbare en vaste objecten in de stad, of koppel ze aan een proces (bvb. een werkorder, een vergunning). Koppel vervolgens aan een QR code enkele mogelijke acties (bvb. sturen van een e-mail), workflows (bvb. CRM) of bepaalde meldingen (bvb. een locatie doorgeven, een melding doorgeven wanneer een openbare vuilnisbak vol of beschadigd is, ...)
  Meer hierover (NL-talig) of alle details op de SCORE projectwebsite (Engelstalig)
   

 3. Crowd Flow
  Verhoog de beschikbaarheid en bekendheid van de datasets en initiatieven gerelateerd aan bewegingen van passanten, fietsers en drukte in de stad.
  Meer informatie (Engelstalig)
   

 4. Challenge Visualiser
  Onthul potentiële samenwerkingen rond open data met andere steden, door thematische verbanden en gemeenschappelijke uitdagingen visueel te exploreren.
  Meer informatie (Engelstalig)
   

 5. Urban Sheep Tracking
  Help dankzij realtime open data, een webapplicatie, sociale media en push meldingen gezinnen met kinderen om de Gentse schapenkudde te ontmoeten terwijl ze in de stad bermen en taluds begrazen.
   

 6. We bouw den ook enkele technologische componenten om bepaalde technische configuraties rond data toegankelijk te maken voor medewerkers zonder programmeerkennis. Dankzij open standaarden kunnen deze als modules gemakkelijk gecombineerd worden met andere open source oplossingen.
   

  • APIAPI component
   Voorzie een gebruiksvriendelijke visuele interface om data uit verschillende datasets (API's) te combineren tot 1 verwacht datamodel.
   Meer hierover (NL-talig) of alle details op de SCORE projectwebsite (Engelstalig)
    

  • Linked Open Data Taxonomy Manager
   Maak en beheer classificatiesystemen die verschillende stadsafdelingen en steden helpen om hun (open) data als gelinkte en gestructureerde data onder elkaar te delen. 
   Meer informatie (Engelstalig)
    

SCORE helpt het Foresight team te begrijpen hoe we met internationale collega's inzichten en lessen kunnen uitwisselen, en meer gaan hergebruiken uit andere steden. Maar het gaat verder: we leggen er mee de basis van enkele innovatieve en toekomstgerichte methodes om in co-ontwikkeling tot nieuwe, werkende oplossingen te komen.

 

SCORE onthult voor ons wat wel en wat niet werkt. Het grote inzicht uit SCORE: de evolutie naar samen ontwikkelde oplossingen op basis van uitdagingen die gemeenschappelijk zijn; op papier is het een logische stap, maar het botst in de praktijk nog op heel wat hindernissen. Er speelt meer mee dan het rekening houden met standaarden en de keuze voor bepaalde platformen, programmeertalen, enz. Herbruikbaarheid is geen zwart-wit verhaal. Een oplossing repliceren gaat ook over kwaliteit, documentatie, capaciteit, … 

 

Op technologisch vlak zien we nog weinig wat steden dit belet. De grote uitdaging zit in de wijze van ontwikkelen, die in elke stad zeer verschillend verloopt. Co-ontwikkeling door internationale teams draait dus vooral om het kunnen overbruggen van niet-technologische, organisatorische verschillen tussen steden.

Meer informatie
 

 • Periode: 2018-2022
   

 • Status: Bezig 
   

 • Subsidiecall: Project medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via het Interreg Noordzeeregio-programma
   

 • Partners:

  • Steden: Amsterdam, Aarhus, Aberdeen, Bergen, Bradford, Dordrecht, Gent, Göteborg, Hamburg

  • Onderzoekscentra: Amsterdam Data Science, Johanneberg Science Park, Universiteit van Aarhus, University of Bradford

  • Technologische partners: Digipolis (District09)
    

 • Projectwebsite SCORE (Engelstalig)

SCOREOpenSourceOpenData.png

Technische informatie:

Alle SCORE applicaties zijn onder open source licentie vrij beschikbaar voor hergebruik en co-ontwikkeling. De codebases zijn, samen met diegene uit andere steden, hier te vinden.

IOT Registry | QR Code Toolkit | Challenge Visualiser | APIAPI | Taxonomy Manager | Sheep Tracker

 

Alle gebruikte open databronnen kan je hergebruiken via het Open Data portaal van Stad Gent.

Wil je meer weten?

avatar_green_tim_520px.jpg

Contacteer Tim Van Achte

M ● tim.vanachte@district09.gent

score-02a-colour-small_edited.png

SCORE is a project co-funded by the Interreg
North Sea Region Programme 2014-2020.