Vier alternatieve beelden van Gent in 2040Vandaag is een fijne dag, want het team waarvan ik deel mag uitmaken, Foresight by Digipolis Gent, lanceert'Vier scripts voor Gent 2040. Mensen en technologie in de stad van overmorgen'. Het rapport presenteert vier verschillende versies van Gent in 2040. Die werden uitgedacht in samenwerking met meer dan honderd lokale ambtenaren; en zijn gebaseerd op hun expertise, ideeën, meningen, dromen en nachtmerries over de toekomst van de stad. De vier alternatieve toekomstbeelden illustreren hoe de verschillende omgang met sociale, ecologische, economische, technologische... evoluties ook andere soorten maatschappijen kunnen vormen. De toekomstbeelden zijn mooi in evenwicht: ze bevatten wenselijke én onwenselijke bouwstenen - uiteraard afhankelijk van wie er kijkt. Het resultaat prikkelt de lezer om na te denken over de eigen visie op een wenselijke toekomst voor Gent.
In elk van de vier scenario's getuigen telkens twee andere bewoners van die specifieke toekomst. Op die manier krijgen we een inkijk in hun leven, verlangens, dromen, frustraties... Het geeft de vier werelden aan gezicht.


Aan de slag met deze toekomstbeelden


Ga aan de slag met deze toekomstbeelden door ze te lezen, en door op zoek te gaan naar wat voor u, persoonlijk, wenselijke en onwenselijke elementen zijn in de vier geschetste werelden. Als inspiratie, startpunt voor reflectie.


Daarnaast kunnen de scripts dienen om een eigen, vijfde toekomstbeeld te ontwikkelen, gebaseerd op uw expertise, dromen en angsten voor Gent. Opgelet: eens je zo’n wenselijke toekomst gezien hebt, kan je die niet meer on-zien. Het wordt een filter op je lezing en begrip van de samenleving van vandaag! Zo helpt Foresight op een creatieve maar methodologisch onderbouwde manier om na te denken over een visie voor de lange termijn.


Voor organisaties, verenigingen, teams binnen Groep Gent enz. kunnen deze vier werelden ook gespreksstarters zijn. Enkele richtvragen:

  • Met welke maatschappelijke uitdagingen wordt uw organisatie geconfronteerd in de verschillende mogelijke toekomsten?

  • Welke oplossingen zou u daarvoor kunnen bedenken? Zijn die misschien ook bruikbaar om de problemen van vandaag aan te pakken?

  • Welke wenselijke elementen vinden jullie, als organisatie, terug in de verschillende werelden?

  • Draagt het werk dat jullie vandaag doen bij aan het bereiken van zo’n wenselijke toekomst?


Waarom Digipolis Gent inzet op Foresight


IT is een middel dat helpt bouwen aan een wenselijke toekomst. De keuzes die we maken bij het ontwerp en de inzet van onze tools, zijn nooit neutraal. Ze moeten gemaakt worden vanuit eenzelfde idee van een wenselijke toekomst voor onze stad.

De kerntaak van Digipolis is uiteraard ICT. Maar we zien de tools die we ontwikkelen uiteraard niet los van de context waarin ze gebruikt worden. IT is een middel dat helpt bouwen aan een wenselijke toekomst. De keuzes die we maken bij het ontwerp en de inzet van onze tools, zijn nooit neutraal. Ze moeten gemaakt worden vanuit eenzelfde idee van een wenselijke toekomst voor onze stad. Net daarom is het Foresight team ook bezig met het maatschappelijke, met de relatie tussen technologie en samenleving.
Het project is een samenwerking van mijn werkgever, Digipolis Gent, met het team van Maya Van Leemput (Erasmus Hogeschool Brussel | Kenniscentrum Open Time) die ons bij deze toekomstverkenning begeleidde.


10 weergaven0 opmerkingen