VIER SCRIPTS VOOR GENT 2040

Mensen en technologie in de stad van overmorgen

Welkom in Gent 2040. De toekomstverkenners van het District09 Foresight team en het kenniscentrum Open Time nemen u graag mee in de tijd. Uiteraard kunnen we niet voorspellen wat er zal gebeuren, welke keuzes we zullen maken, met welke kansen en uitdagingen we te maken krijgen of welke (on)verwachte gebeurtenissen onze omgeving vorm zullen geven. Toch kunnen we ons oriënteren met het oog op een langere termijn dan die van enkele jaren. Gent baant zich hoe dan ook een weg naar overmorgen, dwars doorheen een complex en soms contradictorisch heden.

Het project

 

De 2040 scripts was een beleidsvoorbereiding oefening voor de nieuwe bestuursploeg. Deze moest een bron van inspiratie zijn en dienen als vertrekpunt voor debatten en uiteindelijk keuzes.

Samen met de Stad Gent en Open Time verkenden wij de belangrijke thema’s en hun samenhang met technologie. Waar en hoe zouden wij deze inzetten in de verschillende scenario’s? Welke aspecten van deze scenario’s vinden wij wenselijk en welke niet? 

 

2040 werd als horizon gekozen omdat de complexiteit van een stadsbestuur zodanig is dat veranderingen traag op gang komen. Reeds ver vooruit kijken laat toe om vandaag bewust en ambitieuze keuzes te nemen.

De Foresight cel was de initiator en trekker van dit onderdeel. Het departement Strategische Coördinatie van Stad Gent nam het voortouw van het overkoepelend traject. Verschillende transversale thema’s werden vooraf vastgelegd zoals multidiversiteit, rol van de overheid, ruimtelijk rendement en groei en de invloed van technologische veranderingen.​

 

Aan de hand van toekomstmethodieken werden meer dan 100 ambtenaren begeleid om na te denken en bij te dragen vanuit hun eigen expertise.

We zijn uitgekomen op rijke scenario’s specifiek voor Gent en een kompas om deze op vandaag verder te gebruiken voor de creatie van een vijfde eigen scenario. We hebben de meerwaarde kunnen tonen van de aanpakken en al doende het bewustzijn van de toekomst van de deelnemers vergroot.

AF1QipPuEMU8O6-oAfqCVLeUG6cbB6pLhsgOHwxZ

Meer informatie: 
 

Bem.jpg

Wil je meer weten?

avatar_green_martine_520px_edited.jpg

Contacteer Team Foresight