FOREPLAY CONFERENTIE

Technology in the city of people

Foreplay inspireert, onderzoekt, speelt met en durft kritisch te zijn over de toekomst van mens, technologie en samenleving in Gent. Foreplay gaat niet over één, maar over diverse mogelijke toekomsten. Op 7 september 2017 vond de allereerste editie van deze conferentie met 300 bezoekers plaats in De Bijloke in Gent.

Het project

 

Foreplay richt zich tot collega’s van bij Stad Gent, OCMW Gent, District09, Mobiliteitsbedrijf, Brandweer, Politie, Musea, IVAGO, AGB’s en alle andere leden van Groep Gent. Daarnaast zijn ook ondernemers, academici en andere stakeholders welkom. Kortom: iedereen die verliefd is op Gent, en wil meewerken aan de toekomst van de stad.


Het programma in de voormiddag bestond uit vier inspirerende keynote sprekers: Aral Balkan, Karl-Filip Coenegrachts, Maya Van Leemput, prof. Maarten Hajer. Gevolgd door 5 sprekers die elk een uitdaging voor de toekomst pitchen. Daarna gingen de bezoekers in kleine groepen aan de slag. Ondertussen waren er allerhande workshops of installaties te verkennen. Zoals VR, een zelfrijdend busje, Tech art door Dries Depoorter, ...

 

De sprekers in een notendop:
 

 • Aral Balkan, cyberactivist en ethisch ondernemer, confronteert ons met hoe we vandaag omgaan met technologie en met onze persoonlijke data. Facebook en Google worden er rijk en slimmer door. Maar willen we dat wel? Hoe zou de toekomst zijn, wanneer we zo verder doen? Wat kan anders?
   
 • Tegenwoordig is het modewoord ‘Smart City’. De Gentse visie daarop is die van de ‘City of People’: mensen centraal, niet slimme objecten. Karl-Filip Coenegrachts, Strategisch Coördinator van Groep Gent, licht toe wat die visie voor u betekent; als ambtenaar, ondernemer, academicus en burger.
   

 • Dr. Maya Van Leemput, coördinator van het centrum 'Applied Futures Research', bespreekt het belang van toekomstdenken in ons huidige tijdvak - de steeds sneller veranderende 'vierde industriële revolutie'.
   

 • Prof. Maarten Hajer verkent met ons mogelijke strategieën om in te pluggen op het ecosysteem van de stad, dat rijk is aan plannen en ideeën. We bedenken pistes om als overheid deel uit te maken van een sterk en dynamisch netwerk van burgers, academia, ondernemers en middenveld.

Namiddag: co-creatie workshops

In de namiddag gingen we, in lijn met de filosofie van de City of People, samen aan de slag. Lokale stakeholders provoceerden ons via korte pitches rond de thema’s van: klimaat, onderwijs, superdiversiteit, efficiënt gebruik van ruimte, wonen, zorg, sociale cohesie, participatie… In kleinere groepen gingen we interactief, en onder begeleiding van experts, aan de slag om zelf met oplossingen te komen.

Output

Op Foreplay zijn er veel zaadjes geplant. Het Design Museum Gent heeft onze werking daar een eerste keer leren kennen. Nadien is deze eerste kennismaking bezegeld met een partnerschap in een City of Things subsidiedossier en een UIA proposal.

Meer informatie
 

 • Periode: 7 september 2017

 • Status: Afgerond 

 • Subsidiecall: Geen

 • Partners: Stad Gent

37301584385_cae3783ea1_c.jpg

Wil je meer weten?

avatar_green_diederik_520px.png

Contacteer Diederik Decroix